Już w przedlokacyjnym Żaganiu, położonym w miejscu obecnego Starego Żagania, istniał plac targowy. W XII w. gród Sagan strzegł przeprawy przez rzekę Bóbr na. tzw. Niskim Trakcie, zwanym też Traktem Solnym, ponieważ przewożono tędy sól do Polski. Był to ważny w Średniowieczu szlak handlowy, który prowadził z Halle do Poznania. 

Położenie grodu spowodowało, że w jego okolicach powstała osada targowa. Średniowieczne miasto było źródłem zaopatrzenia w wyroby miejscowego rzemiosła dla okolicznych wsi. Rozwój osadnictwa w okolicach Żagania w XIII wieku spowodował ożywienie w naszym mieście życia gospodarczego i wymiany handlowej.  

Już w 1299 roku wspomina się o rybakach. W XIV-XV wieku istniały już cechy piekarzy, rzeźników, szewców, krawców, kuśnierzy, bednarzy, tkaczy i kowali. Dwa ostatnie cechy przetwarzały głównie miejscowe surowce.  

Kuźnice wspominane są po raz pierwszy w 1337 r. W okolicach działało co najmniej kilkanaście młynów. W Żaganiu była również gildia kupiecka. Już w XIV wieku istniał tutaj targ solny. W tym też okresie bogaci żagańscy kupcy zajmowali się przede wszystkim handlem zagranicznym. W 1290 r. mówi się o żagańskich srebrnych monetach, a w 1310 roku - o żagańskiej mennicy.  

Taka sytuacja gospodarcza doprowadziła do utworzenia w mieście corocznych jarmarków. Od XIV w. jarmark taki odbywał się 29 września, czyli w dzień świętego Michała, dlatego zwany był Jarmarkiem św. Michała. Wszystko świadczy o tym, że Żagań już w XIII-XIV wieku był bogatym, dobrze rozwijającym się gospodarczo miastem, które odgrywało ważną rolę w życiu gospodarczym Śląska w późnym Średniowieczu.

Od kilku lat znów organizowane są w Żaganiu Jarmarki Michała. Tradycja tego święta nawiązuje do wcześniejszego handlowego charakteru miasta. Jarmark jest trzydniowym festynem, na którym bawią się nie tylko mieszkańcy miasta, ale również licznie przybywający goście.  

Celem Jarmarku jest szeroko pojęta promocja miasta, integracja lokalnej społeczności oraz prezentacja jego dorobku. Bogatą ofertę handlową zapewniają zjeżdżający do miasta kupcy z różnych stron kraju. Można uczestniczyć w wielu imprezach kulturalnych, koncertach licznych zespołów muzycznych, turniejach tańca towarzyskiego, prelekcjach na temat historii miasta. Można również obejrzeć liczne wystawy, czy spotkać się z ciekawymi ludźmi. Jarmarkowe imprezy są adresowane do wszystkich grup wiekowych. Kulminacyjnym momentem jest występ znanego zespołu muzycznego. 

Każdego dnia podczas Jarmarku Michała bawi się w Żaganiu blisko 20 tys. osób.